Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. Osoba odbierająca jest zobowiązana sporządzić protokuł reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie www.ulotkowo.pl. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. Decyzje w sprawie zakresu i wymiaru reklamacji dotyczących przesyłek zależą wyłącznie od firmy kurierskiej.

Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego produktu w stosunku do oczekiwań, warunkiem dochodzenia reklamacji jest przesłanie przed drukiem odbitki próbnej (certyfikowanego proofa cyfrowego lub kromalinu).

Reklamacje dotyczące jakości produktów bądź usług należy zgłaszać do 7 dni od chwili dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie faksem lub pocztą, podając szczegółowy opis wady i numer faktury. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres siedziby ulotkowo.pl. Przekroczenie podanych tu terminów skutkuje automatycznym odrzuceniem reklamacji. Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa portal ulotkowo.pl W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy reklamowane materiały na koszt Klienta.

W związku z awarią serwerowni OVH, nasz sklep w najbliższych dniach nie będzie działał w pełnej funkcjonalności. W sprawie złożonych zamówień prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@ulotkowo.pl lub numerem telefonu 616540680.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 
 
Zespół Ulotkowo.pl